O2E SUPPLY
THE PROFESSIONAL CONSTRUCTION MATERIAL

บริษัท โอทุอี ซัพพลาย จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญ ด้านวัสุก่อสร้างตกแต่งทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และ นวัตกรรมวัสดุปิดผิว ที่ใช้ได้กับหลากหลายงาน ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ เราคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการให้บริการ การติดตั้งด้วยทีมช่างมืออาชีพ และให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ และผลงาน ที่มีคุณภาพสูงสุด เหมาะสมที่สุดทั้งคุณภาพ และราคา รวมถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
โทรศัพท์: 02-1944769-70
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-1841-4677
อีเมล์: info@o2esupply.co.th
O2E Supply | Surprising Methods Folks Are Utilizing CBD
66668
single,single-post,postid-66668,single-format-standard,qode-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,brick-ver-1.3, vertical_menu_background_opacity, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
Reeuwijk

Surprising Methods Folks Are Utilizing CBD

All over the place you click on these days, it looks like someone on the internet is talking about cannabidiol—also referred to as CBD, a chemical compound derived from the hashish plant. On-line retailers market the extract (also referred to as hemp oil) as a remedy for a variety of illnesses, celebrities swear by its therapeutic powers, and the ingredient is popping up in dietary supplements and beauty products, as well. There’s even a new FDA-permitted drug derived from CBD.

Though cannabis can be used to make marijuana, CBD itself is non-psychoactive—meaning that it doesn’t get you high the way in which smoking or consuming hashish-associated merchandise containing THC (the plant’s psychoactive compound) can. Nonetheless, there’s a lot doctors don’t find out about CBD and its effects on the body, and rather a lot shoppers should understand earlier than making an attempt it.

To get a better idea, Well being regarded at the latest science and ran a few of the most typical CBD-related health and wellness claims by consultants in the field. Right here’s what researchers think about the way these products are being marketed, and what potential users should maintain in mind.

To stop smoking
There’s been some buzz about CBD oil being useful to folks attempting to give up cigarettes, and one small, brief-term studythis link opens in a new tab revealed in 2013 within the journal Addictive Behaviors helps this idea.

A group of 24 people who smoke received inhalers with either CBD or a placebo substance and were inspired to use these inhalers for every week every time they felt the urge to smoke. Those with the placebo inhaler did not reduce their cigarette consumption at all throughout that week, but these with the CBD inhaler reduced theirs by about forty%.

The results “suggest CBD to be a possible treatment for nicotine addiction,” the study authors wrote—however additionally they admit that their findings are preliminary. Ryan Vandrey, PhD, a hashish researcher and affiliate professor of psychiatry at Johns Hopkins University (who was not concerned in the 2013 research), agrees that bigger, longer-time period studies are wanted to know if CBD might be helpful for people who smoke looking to kick the habit.

For pain aid
Daniel Clauw, MD, professor of anesthesiology at the University of Michigan, believes that CBD might have real advantages for folks residing with chronic pain. He cites a current clinical trialthis link opens in a new tab from pharmaceutical firm Zynerba (for which Dr. Clauw has consulted) that found that a CBD-derived topical drug offered pain reduction to sufferers affected by knee osteoarthritis.

Zynerba is now not pursuing a version of that drug for osteoarthritis, says Dr. Clauw, and there are currently no standard suggestions for what dosage or formulation of CBD (in either oral or topical form) would possibly work best for pain relief. But he does want pain sufferers to know that CBD products may be worth a try—and that they may provide aid, even without the high that products with THC produce.

“I don’t think we have now that many good drugs for pain, and we all know that CBD has fewer side effects than opioids or even nonsteroidal anti-inflammatory drugs, which can cause bleeding and cardiovascular problems,” he says. “If I have an aged affected person with arthritis and a bit of little bit of CBD could make their knees feel better, I’d choose they take that than another drugs.”

RELATED: What to Know About CBD Oil and Chronic Pain

In skincare products
CBD appears to have anti-inflammatory properties, says Dr. Clauw, which is one reason the wonder business has championed it as a new anti-getting old ingredient in lots of skincare merchandise and spa treatments.

Francesca Fusco, MD, a dermatologist based in New York City, lately told Health that CBD oil is a rich source of fatty acids and other skin-healthy vitamins, and that it might enhance hydration and reduce moisture loss. A number of studies have also urged that CBD oil may inhibit the expansion of acnethis link opens in a new tab, though this speculation has only been tested in laboratory cell cultures—not in precise humans.

As a therapy for autism
Dad and mom of autistic children might look to CBD as a possible therapy, but they need to know that analysis in this area is really just starting, says Vandrey.

CBD has been shown to interact with the body’s endocannabinoid system, a network in the mind that appears to play a job in social behavior, circadian rhythm, and reward processing—all of which could be atypical in individuals with autism. For that reason, researchers are excited a couple of study that’s presently underway at the University of California San Diegothis link opens in a new tab about CBD’s potential as an autism therapy.

But besides the fact that no human trials have been conducted on CBD for autism, there’s one other reason for potential patients (and oldsters) to weigh their options carefully. The business continues to be unregulated—that means that, in many states, there are not any laws or inspections to make sure that a product’s ingredients match what’s listed on the label.

Research carried out by Vandrey and his colleagues has even shown that some CBD merchandise comprise significant levels of THCthis link opens in a new tab—which may get a child high and cause different unpleasant side effects. “This is an area that exists in a grey area of legality,” Vandrey says. “And because of that, anybody thinking about using cannabidiol, of any type, ought to proceed with caution.”

Tags: